انواع فیش پرینتر

راهنمای خرید فیش پرینتر

/fishprinter

فیش پرینتر یکی از ابزارهای مهم در صنعت فروش و خدمات مانند رستوران ها، داروخانه ها و فروشگاه ها است. انواع فیش پرینتر ها بسته به نوع تکنولوژی استفاده شده، سرعت چاپ و کیفیت چاپ تفاوت هایی دارند.